ELEONORA romantik hotel - Kontaktní formulář

 

..Napište nám..

Pole označené hvězdičkou jsou povinná.
Please type your full name.
Invalid email address.

0/2000

Neplatný vstup
Neplatný vstup
 
Z adresy:
 
 
 
Informace ke zpracovávání osobních údajů v rámci dosažení shody s GDPR.   
1. Hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
2. Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů.  Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.
3. Hotel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů.
4. Hotel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.